قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۷/۱۱ ساعت 12:01

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۷/۱۱ ساعت 12:01:41 برابر با 496,380 چهار صد و نود و شش هزار و سیصد و هشتاد ریال قیمت یورو 521,150 پانصد و بیست و یک هزار و صد و پنجاه ریال قیمت پوند 601,670 ششصد و یک هزار و ششصد و هفتاد ریال قیمت دلار