قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۷/۱۰ ساعت 12:00

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۷/۱۰ ساعت 12:00:04 برابر با 497,070 چهار صد و نود و هفت هزار وهفتاد ریال قیمت یورو 526,020 پانصد و بیست و شش هزار وبیست ریال قیمت پوند 606,190 ششصد و شش هزار و صد و نود ریال قیمت دلار