قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۳/۹ ساعت 12:55

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۳/۹ ساعت 12:55:22 برابر با 517,170 پانصد و هفده هزار و صد و هفتاد ریال قیمت یورو 555,060 پانصد و پنجاه و پنج هزار وشصت ریال قیمت پوند 640,300 ششصد و چهل هزار و سیصد ریال قیمت دلار