قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۳/۱۰ ساعت 12:55

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۳/۱۰ ساعت 12:55:49 برابر با 512,520 پانصد و دوازده هزار و پانصد و بیست ریال قیمت یورو 550,790 پانصد و پنجاه هزار و هفتصد و نود ریال قیمت پوند 637,120 ششصد و سی و هفت هزار و صد و بیست ریال قیمت دلار