قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱/۴ ساعت 12:55

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱/۴ ساعت 12:55:45 برابر با 473,018 چهار صد و هفتاد و سه هزار وهجده ریال قیمت یورو 512,268 پانصد و دوازده هزار و دویست و شصت و هشت ریال قیمت پوند 586,918 پانصد و هشتاد و شش هزار و نه صد و هجده ریال قیمت دلار