قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱/۳ ساعت 12:55

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱/۳ ساعت 12:55:19 برابر با 0 صفر ریال قیمت یورو 0 صفر ریال قیمت پوند 0 صفر ریال قیمت دلار