قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ ساعت 11:56

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ ساعت 11:56:28 برابر با 574,191 پانصد و هفتاد و چهار هزار و صد و نود و یک ریال قیمت یورو 650,110 ششصد و پنجاه هزار و صد و ده ریال قیمت پوند 759,110 هفتصد و پنجاه و نه هزار و صد و ده ریال قیمت دلار