قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۱/۷ ساعت 12:06

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۱/۷ ساعت 12:06:28 برابر با 552,320 پانصد و پنجاه و دو  هزار و سیصد و بیست ریال قیمت یورو 600,730 ششصد هزار و هفتصد و سی ریال قیمت پوند 703,860 هفتصد و سه هزار و هشت صد و شصت ریال قیمت دلار