قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۱/۶ ساعت 11:57

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۱/۶ ساعت 11:57:14 برابر با 554,590 پانصد و پنجاه و چهار هزار و پانصد و نود ریال قیمت یورو 606,660 ششصد و شش هزار و ششصد و شصت ریال قیمت پوند 709,680 هفتصد و نه هزار و ششصد و هشتاد ریال قیمت دلار