قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۱/۵ ساعت 11:59

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۱/۵ ساعت 11:59:39 برابر با 554,590 پانصد و پنجاه و چهار هزار و پانصد و نود ریال قیمت یورو 606,660 ششصد و شش هزار و ششصد و شصت ریال قیمت پوند 709,680 هفتصد و نه هزار و ششصد و هشتاد ریال قیمت دلار