قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۱/۴ ساعت 11:55

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۱/۴ ساعت 11:55:15 برابر با 550,000 پانصد و پنجاه هزار ریال قیمت یورو 598,760 پانصد و نود و هشت هزار و هفتصد و شصت ریال قیمت پوند 699,330 ششصد و نود و نه هزار و سیصد و سی ریال قیمت دلار