قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۱/۳ ساعت 12:02

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۱/۳ ساعت 12:02:17 برابر با 541,540 پانصد و چهل و یک هزار و پانصد و چهل ریال قیمت یورو 591,930 پانصد و نود و یک هزار و نه صد و سی ریال قیمت پوند 691,060 ششصد و نود و یک هزار وشصت ریال قیمت دلار