قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۱/۲ ساعت 11:55

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۱/۲ ساعت 11:55:29 برابر با 536,200 پانصد و سی و شش هزار و دویست ریال قیمت یورو 584,980 پانصد و هشتاد و چهار هزار و نه صد و هشتاد ریال قیمت پوند 681,560 ششصد و هشتاد و یک هزار و پانصد و شصت ریال قیمت دلار