قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ ساعت 12:03

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ ساعت 12:03:54 برابر با 551,500 پانصد و پنجاه و یک هزار و پانصد ریال قیمت یورو 595,840 پانصد و نود و پنج هزار و هشت صد و چهل ریال قیمت پوند 697,070 ششصد و نود و هفت هزار وهفتاد ریال قیمت دلار