قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ ساعت 11:58

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ ساعت 11:58:09 برابر با 551,050 پانصد و پنجاه و یک هزار وپنجاه ریال قیمت یورو 594,870 پانصد و نود و چهار هزار و هشت صد و هفتاد ریال قیمت پوند 695,930 ششصد و نود و پنج هزار و نه صد و سی ریال قیمت دلار