قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۱/۱ ساعت 11:55

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۱/۱ ساعت 11:55:06 برابر با 539,830 پانصد و سی و نه هزار و هشت صد و سی ریال قیمت یورو 587,100 پانصد و هشتاد و هفت هزار و صد ریال قیمت پوند 685,460 ششصد و هشتاد و پنج هزار و چهار صد و شصت ریال قیمت دلار