قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ ساعت 11:56

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ ساعت 11:56:27 برابر با 555,360 پانصد و پنجاه و پنج هزار و سیصد و شصت ریال قیمت یورو 599,240 پانصد و نود و نه هزار و دویست و چهل ریال قیمت پوند 702,570 هفتصد و دو  هزار و پانصد و هفتاد ریال قیمت دلار