قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ ساعت 12:01

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ ساعت 12:01:49 برابر با 556,070 پانصد و پنجاه و شش هزار وهفتاد ریال قیمت یورو 602,590 ششصد و دو  هزار و پانصد و نود ریال قیمت پوند 705,530 هفتصد و پنج هزار و پانصد و سی ریال قیمت دلار