قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ ساعت 12:00

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ ساعت 12:00:54 برابر با 556,070 پانصد و پنجاه و شش هزار وهفتاد ریال قیمت یورو 629,870 ششصد و بیست و نه هزار و هشت صد و هفتاد ریال قیمت پوند 730,830 هفتصد و سی هزار و هشت صد و سی ریال قیمت دلار