قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ ساعت 11:56

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ ساعت 11:56:26 برابر با 556,070 پانصد و پنجاه و شش هزار وهفتاد ریال قیمت یورو 629,870 ششصد و بیست و نه هزار و هشت صد و هفتاد ریال قیمت پوند 732,491 هفتصد و سی و دو  هزار و چهار صد و نود و یک ریال قیمت دلار