قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ ساعت 11:55

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ ساعت 11:55:38 برابر با 556,070 پانصد و پنجاه و شش هزار وهفتاد ریال قیمت یورو 629,870 ششصد و بیست و نه هزار و هشت صد و هفتاد ریال قیمت پوند 739,070 هفتصد و سی و نه هزار وهفتاد ریال قیمت دلار