قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۰/۷ ساعت 12:00

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۰/۷ ساعت 12:00:47 برابر با 500,770 پانصد هزار و هفتصد و هفتاد ریال قیمت یورو 559,060 پانصد و پنجاه و نه هزار وشصت ریال قیمت پوند 644,340 ششصد و چهل و چهار هزار و سیصد و چهل ریال قیمت دلار