قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۰/۵ ساعت 12:07

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۰/۵ ساعت 12:07:45 برابر با 501,890 پانصد و یک هزار و هشت صد و نود ریال قیمت یورو 554,610 پانصد و پنجاه و چهار هزار و ششصد و ده ریال قیمت پوند 638,510 ششصد و سی و هشت هزار و پانصد و ده ریال قیمت دلار