قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۰/۴ ساعت 12:06

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۰/۴ ساعت 12:06:09 برابر با 499,080 چهار صد و نود و نه هزار وهشتاد ریال قیمت یورو 551,180 پانصد و پنجاه و یک هزار و صد و هشتاد ریال قیمت پوند 635,130 ششصد و سی و پنج هزار و صد و سی ریال قیمت دلار