قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۰/۳ ساعت 12:00

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۰/۳ ساعت 12:00:27 برابر با 501,300 پانصد و یک هزار و سیصد ریال قیمت یورو 553,880 پانصد و پنجاه و سه هزار و هشت صد و هشتاد ریال قیمت پوند 638,660 ششصد و سی و هشت هزار و ششصد و شصت ریال قیمت دلار