قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۰/۲ ساعت 12:02

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۰/۲ ساعت 12:02:07 برابر با 501,950 پانصد و یک هزار و نه صد و پنجاه ریال قیمت یورو 554,060 پانصد و پنجاه و چهار هزار وشصت ریال قیمت پوند 638,860 ششصد و سی و هشت هزار و هشت صد و شصت ریال قیمت دلار