قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ ساعت 12:07

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ ساعت 12:07:38 برابر با 537,328 پانصد و سی و هفت هزار و سیصد و بیست و هشت ریال قیمت یورو 587,918 پانصد و هشتاد و هفت هزار و نه صد و هجده ریال قیمت پوند 685,208 ششصد و هشتاد و پنج هزار و دویست و هشت ریال قیمت دلار