قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ ساعت 11:56

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ ساعت 11:56:30 برابر با 529,950 پانصد و بیست و نه هزار و نه صد و پنجاه ریال قیمت یورو 577,090 پانصد و هفتاد و هفت هزار ونود ریال قیمت پوند 670,860 ششصد و هفتاد هزار و هشت صد و شصت ریال قیمت دلار