قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ ساعت 11:55

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ ساعت 11:55:56 برابر با 526,900 پانصد و بیست و شش هزار و نه صد ریال قیمت یورو 576,720 پانصد و هفتاد و شش هزار و هفتصد و بیست ریال قیمت پوند 669,320 ششصد و شصت و نه هزار و سیصد و بیست ریال قیمت دلار