قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ ساعت 11:59

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ ساعت 11:59:13 برابر با 527,900 پانصد و بیست و هفت هزار و نه صد ریال قیمت یورو 579,240 پانصد و هفتاد و نه هزار و دویست و چهل ریال قیمت پوند 674,460 ششصد و هفتاد و چهار هزار و چهار صد و شصت ریال قیمت دلار