قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ ساعت 12:12

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ ساعت 12:12:31 برابر با 517,700 پانصد و هفده هزار و هفتصد ریال قیمت یورو 568,310 پانصد و شصت و هشت هزار و سیصد و ده ریال قیمت پوند 661,730 ششصد و شصت و یک هزار و هفتصد و سی ریال قیمت دلار