قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ ساعت 12:01

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ ساعت 12:01:51 برابر با 515,447 پانصد و پانزده هزار و چهار صد و چهل و هفت ریال قیمت یورو 567,587 پانصد و شصت و هفت هزار و پانصد و هشتاد و هفت ریال قیمت پوند 658,697 ششصد و پنجاه و هشت هزار و ششصد و نود و هفت ریال قیمت دلار