قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ ساعت 11:57

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ ساعت 11:57:28 برابر با 518,770 پانصد و هجده هزار و هفتصد و هفتاد ریال قیمت یورو 570,730 پانصد و هفتاد هزار و هفتصد و سی ریال قیمت پوند 663,360 ششصد و شصت و سه هزار و سیصد و شصت ریال قیمت دلار