قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ ساعت 11:57

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ ساعت 11:57:54 برابر با 516,530 پانصد و شانزده هزار و پانصد و سی ریال قیمت یورو 566,030 پانصد و شصت و شش هزار وسی ریال قیمت پوند 657,160 ششصد و پنجاه و هفت هزار و صد و شصت ریال قیمت دلار