قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۰/۱ ساعت 11:58

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۰/۱ ساعت 11:58:21 برابر با 499,901 چهار صد و نود و نه هزار و نه صد و یک ریال قیمت یورو 550,021 پانصد و پنجاه هزار وبیست و یک ریال قیمت پوند 633,801 ششصد و سی و سه هزار و هشت صد و یک ریال قیمت دلار