قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ ساعت 11:55

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ ساعت 11:55:05 برابر با 509,100 پانصد و نه هزار و صد ریال قیمت یورو 557,980 پانصد و پنجاه و هفت هزار و نه صد و هشتاد ریال قیمت پوند 647,450 ششصد و چهل و هفت هزار و چهار صد و پنجاه ریال قیمت دلار