قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ ساعت 11:57

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ ساعت 11:57:09 برابر با 507,970 پانصد و هفت هزار و نه صد و هفتاد ریال قیمت یورو 556,350 پانصد و پنجاه و شش هزار و سیصد و پنجاه ریال قیمت پوند 646,430 ششصد و چهل و شش هزار و چهار صد و سی ریال قیمت دلار