قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ ساعت 11:57

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ ساعت 11:57:04 برابر با 512,180 پانصد و دوازده هزار و صد و هشتاد ریال قیمت یورو 560,970 پانصد و شصت هزار و نه صد و هفتاد ریال قیمت پوند 651,800 ششصد و پنجاه و یک هزار و هشت صد ریال قیمت دلار