قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ ساعت 12:05

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ ساعت 12:05:05 برابر با 511,520 پانصد و یازده هزار و پانصد و بیست ریال قیمت یورو 559,960 پانصد و پنجاه و نه هزار و نه صد و شصت ریال قیمت پوند 649,330 ششصد و چهل و نه هزار و سیصد و سی ریال قیمت دلار