قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ ساعت 11:55

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ ساعت 11:55:26 برابر با 505,590 پانصد و پنج هزار و پانصد و نود ریال قیمت یورو 555,070 پانصد و پنجاه و پنج هزار وهفتاد ریال قیمت پوند 639,720 ششصد و سی و نه هزار و هفتصد و بیست ریال قیمت دلار