قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ ساعت 12:03

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ ساعت 12:03:02 برابر با 504,760 پانصد و چهار هزار و هفتصد و شصت ریال قیمت یورو 558,090 پانصد و پنجاه و هشت هزار ونود ریال قیمت پوند 644,260 ششصد و چهل و چهار هزار و دویست و شصت ریال قیمت دلار