قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ ساعت 11:56

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ ساعت 11:56:06 برابر با 505,330 پانصد و پنج هزار و سیصد و سی ریال قیمت یورو 557,920 پانصد و پنجاه و هفت هزار و نه صد و بیست ریال قیمت پوند 643,390 ششصد و چهل و سه هزار و سیصد و نود ریال قیمت دلار