قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ ساعت 11:57

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ ساعت 11:57:36 برابر با 505,070 پانصد و پنج هزار وهفتاد ریال قیمت یورو 557,950 پانصد و پنجاه و هفت هزار و نه صد و پنجاه ریال قیمت پوند 643,480 ششصد و چهل و سه هزار و چهار صد و هشتاد ریال قیمت دلار