قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۹/۱۳ ساعت 11:55

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۹/۱۳ ساعت 11:55:10 برابر با 357,710 سیصد و پنجاه و هفت هزار و هفتصد و ده ریال قیمت یورو 376,260 سیصد و هفتاد و شش هزار و دویست و شصت ریال قیمت پوند 440,940 چهار صد و چهل هزار و نه صد و چهل ریال قیمت دلار