قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۹/۱۲ ساعت 11:58

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۹/۱۲ ساعت 11:58:37 برابر با 358,440 سیصد و پنجاه و هشت هزار و چهار صد و چهل ریال قیمت یورو 376,910 سیصد و هفتاد و شش هزار و نه صد و ده ریال قیمت پوند 439,370 چهار صد و سی و نه هزار و سیصد و هفتاد ریال قیمت دلار