قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۷/۱۱ ساعت 11:58

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۷/۱۱ ساعت 11:58:44 برابر با 332,180 سیصد و سی و دو  هزار و صد و هشتاد ریال قیمت یورو 326,000 سیصد و بیست و شش هزار ریال قیمت پوند 372,640 سیصد و هفتاد و دو  هزار و ششصد و چهل ریال قیمت دلار