قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۵/۲۴ ساعت 12:55

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۵/۲۴ ساعت 12:55:57 برابر با 0 صفر ریال قیمت یورو 804 هشت صد و چهار ریال قیمت پوند 364,950 سیصد و شصت و چهار هزار و نه صد و پنجاه ریال قیمت دلار