قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۴/۲ ساعت 13:01

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۴/۲ ساعت 13:01:00 برابر با 0 صفر ریال قیمت یورو 361 سیصد و شصت و یک ریال قیمت پوند 388,200 سیصد و هشتاد و هشت هزار و دویست ریال قیمت دلار