قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۴/۱ ساعت 12:57

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۴/۱ ساعت 12:57:37 برابر با 0 صفر ریال قیمت یورو 382 سیصد و هشتاد و دو  ریال قیمت پوند 389,810 سیصد و هشتاد و نه هزار و هشت صد و ده ریال قیمت دلار