قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۳/۳۱ ساعت 13:00

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۳/۳۱ ساعت 13:00:20 برابر با 0 صفر ریال قیمت یورو 558 پانصد و پنجاه و هشت ریال قیمت پوند 389,170 سیصد و هشتاد و نه هزار و صد و هفتاد ریال قیمت دلار